بیمه خاورمیانه

شرکت بیمه خاورمیانه

بیمه خاورمیانه
سال تاسیس 1395
تعداد شعب پرداخت 1
زمان پاسخگویی خصوصی
توضیحات

آیا با بیمه خاورمیانه آشنایی دارید؟

یکی از بیمه های تخصصی ایران در زمینه عمر و زندگی، شرکت بیمه خاورمیانه میباشد. روند تاسیس و شکل گیری این شرکت از سال 1388 کلید خورده و در سال های 1391 و 1395 تکمیل شده است. دکتر عقیلی کرمانی کسی است که طرح تاسیس این شرکت را ارائه کرد. در سال 1391 در شهریور ماه، این طرح به تصویب بیمه مرکزی ایران رسید. با 1200 میلیارد سرمایه، تایید صورت گرفت. سپس پذیره نویسی در این شرکت، از طریق بازار سوم فرابورس، در سال 1394 در ماه اسفند انجام شد. در نهایت در هفدهم بهمن ماه سال 1395 بود که فعالیت شرکت خصوصی بیمه خاورمیانه در کشور ایران شروع شد.

موسسان بیمه خاورمیانه

یکی از عواملی که سبب اعتبار یک موسسه میشود، سهامدارانی هستند که در تاسیس آن شرکت نقش ایفا می کنند. بیمه خاورمیانه نیز با اتکا به شرکت و موسسات قدرتمند و موفق تاسیس شده و شروع به ارائه بیمه نامه های مختلف به متقاضیان سرمایه گذاری نمود. بانک خاورمیانه، شرکت آسفالت طوس، شرکت کارآفرینان در زمینه صنعت ذوب فلزات، سام گروه و شرکت سرمایه گذاری در زمینه توسعه صنعتی ایران، از جمله شرکت های پشتیبان این برند بیمه میباشند.

طرح های ویژه بیمه خصوصی خاورمیانه 

بیمه خاورمیانه به طرح های سرمایه گذاری، بیمه های زندگی و عمر معروف است. از جمله پوشش هایی که این طرح در این شرکت بیمه ای دارد، موارد روبرو میباشد. پوشش فوت به صورت عادی، فوت در اثر حادثه و تصادف، بروز امراض خاص، کلیه هزینه های پزشکی بر عهده این شرکت میباشد. در صورت بروز سرطان، نقص عضو و از کار افتادگی اعضا در اثر تصادفات و بروز سوانح، فرد بیمه شده میتواند حق بیمه را تحت پوشش بیمه عمر، از این شرکت دریافت نماید. 

در شرکت بیمه خاورمیانه، افراد میتوانند طرح ویژه مستمری و بازنشستگی این شرکت را دریافت نمایند. در نوع بیمه مستمری آنی، افراد بالای 30 سال در صورتی که حق بیمه را به صورت یکجا پرداخت کنند میتوانند مستمری دریافت نمایند. اما در طرح بیمه مستمری مادام العمر خاورمیانه، همه افراد بدون در نظر گرفتن سن، قادر به دریافت مستمری از این بیمه خواهند بود. برای مطالعه و آشنایی با سایر طرح های این بیمه به سایت این شرکت مراجعه نمایید.