مقایسه لیست شرکت های بیمه

امکان مشاهده لیست تمامی شرکت های بیمه، نقد و بررسی و همچنین مقایسه قبل از خرید یا سفارش از طریق بیمم فراهم شده است. امکانات و جزئیات مرتبط با هر شرکت را می توانید ببینید و مقایسه کنید. بیمم شرکت بیمه نیست، راهنمای انتخاب و خرید مطمئن را برای شما کاربر گرامی میسر خواهیم کرد.

سال تاسیس ۱۳۱۴
تعداد شعب پرداخت 212
زمان پاسخگویی 3 روز
سال تاسیس ۱۳۳۸
تعداد شعب پرداخت 111
زمان پاسخگویی 1 روز
سال تاسیس ۱۳۸۲
تعداد شعب پرداخت 73
زمان پاسخگویی 2 روز
سال تاسیس 1353
تعداد شعب پرداخت
زمان پاسخگویی 2 روز
سال تاسیس 1389
تعداد شعب پرداخت 41
زمان پاسخگویی 1 روز
سال تاسیس 1338
تعداد شعب پرداخت 61
زمان پاسخگویی 2 روز
سال تاسیس 1382
تعداد شعب پرداخت 45
زمان پاسخگویی 2 روز
سال تاسیس 1373
تعداد شعب پرداخت 62
زمان پاسخگویی 2 روز
سال تاسیس 1383
تعداد شعب پرداخت 53
زمان پاسخگویی 4 روز
سال تاسیس 1381
تعداد شعب پرداخت 88
زمان پاسخگویی 2 روز
سال تاسیس 1382
تعداد شعب پرداخت 56
زمان پاسخگویی 2 روز
یکی از معتبرترین شرکت های بیمه کشور، بیمه ملت میباشد. این شرکت یکی از بیمه های اتکایی کشور ایران است که در زمینه های مختلف بیمه نامه صادر می کند.
سال تاسیس 1382
تعداد شعب پرداخت 14
زمان پاسخگویی 3 روز
شرکت بیمه سینا، وابسته به بنیاد مستضعفین ایران و بنیاد علوی، یکی از بیمه های معتبر کشور است. یکی از سهامداران این مجموعه بانک سینا می باشد.
سال تاسیس 1383
تعداد شعب پرداخت 63
زمان پاسخگویی 3 روز
سال تاسیس 1384
تعداد شعب پرداخت 65
زمان پاسخگویی 2 روز
یکی از شرکت های معتبر بیمه ای در کشور که یکی از سهامداران آن شرکت بیمه سامان میباشد، بیمه آرمان است.
سال تاسیس 1391
تعداد شعب پرداخت 37
زمان پاسخگویی 36 روز
سال تاسیس 1392
تعداد شعب پرداخت 38
زمان پاسخگویی 2 روز
یکی از شناخته شده ترین شرکت های بیمه در ایران، بیمه ما است. این شرکت در سال 1390 کار خود را به صورت رسمی شروع کرد.
سال تاسیس 1391
تعداد شعب پرداخت 46
زمان پاسخگویی 3 روز
بیمه میهن یکی از بیمه های خصوصی کشور است که در تمامی شاخه های ارائه خدمات بیمه ای فعالیت دارد.
سال تاسیس 1387
تعداد شعب پرداخت 43
زمان پاسخگویی 8 روز
سال تاسیس 1383
تعداد شعب پرداخت 35
زمان پاسخگویی 3 روز
سال تاسیس 1392
تعداد شعب پرداخت 37
زمان پاسخگویی 2 روز
بیمه آسماری در مناطق آزاد کیش اجرا شده و طرف قرارداد این شرکت بیمه ای، اکثر شرکت های واقع در این جزیره و سفارت های کشورهای مختلف می باشند.
سال تاسیس 1391
تعداد شعب پرداخت 19
زمان پاسخگویی 26 روز
سال تاسیس 1395
تعداد شعب پرداخت 1
زمان پاسخگویی خصوصی
سال تاسیس 1395
تعداد شعب پرداخت 37
زمان پاسخگویی 3 روز
سال تاسیس 1396
تعداد شعب پرداخت 27
زمان پاسخگویی 3 روز
سال تاسیس 1381
تعداد شعب پرداخت 12
زمان پاسخگویی خصوصی
آیا تا بحال نام بیمه امید را در بین سایر شرکت های ارائه دهنده خدمات بیمه، شنیده اید؟ این بیمه مخصوص مناطق آزاد بوده و خدمات بسیاری دارد.
سال تاسیس 1379
تعداد شعب پرداخت 8
زمان پاسخگویی خصوصی