بیمه سرمد

شرکت بیمه سرمد

بیمه سرمد
سال تاسیس 1392
تعداد شعب پرداخت 37
زمان پاسخگویی 2 روز
توضیحات

بیمه سرمد چه بیمه ای است ؟

یکی از شرکت های خوشنام و معتبر بیمه در بین سایر شرکت ها، بیمه سرمد میباشد. این شرکت تحت حمایت بانک صادرات ایران، کارکنان این بانک و موسسه سرمایه گذاری خوارزمی به وجود آمده است. در سال 1392 مورخ یک آبان، این شرکت مجوز فعالیت خود را از بیمه مرکزی دریافت کرده و شروع به کار نمود. بانک شهر از دیگر سهامداران مهم این مجموعه است که توانسته حمایت ویژه ای از این بیمه کرده و آن را تبدیل به یکی از تواناترین گروه های مالی کشور نماید. لازم به ذکر است، تنها شرکت بیمه ای که بیمه گر صنعت کشور است، بیمه سرمد میباشد.
هدف شرکت های بیمه، جبران خسارت مالی ناشی از حوادث برای بیمه گران میباشند. چیزی که شرکت بیمه سرمد را از سایرین متمایز می کند، تلاش این مجموعه جهت پیدا کردن بهترین راه حل ها، برای رفع مشکلات مالی مردم میباشد. این شرکت بهترین کارشناسان و نخبگان را جهت کشف جنبه های مختلف زندگی و احتمال بروز خطرات تهدید کننده در آن را، استخدام نموده است. کارمندان در محیطی پویا، به کارشناسی طرح ها و مشکلات محتمل، پرداخته و در طی طرح های مختلف، به حفاظت و حراست از اموال مشتریان می پردازند.

شاخه های خدمات بیمه خصوصی سرمد

این بیمه نیز مانند تمامی شرکت های بیمه کشور ایران، در تمامی حوزه ها خدمات بیمه ای ارائه میدهد. از جمله رشته های فعالیت بیمه سرمد، شاخه های بیمه زندگی و غیرزندگی میباشد. یکی از شرکت های بیمه اتکایی کشور، بیمه سرمد است که از موسسات داخلی و خارجی حمایت می کند. علاوه بر سهامداران بزرگی که این بیمه را پشتیبانی می کنند، سرمایه گذاری این شرکت از محل سرمایه نیز، باعث شده این شرکت تبدیل به یکی از غول های بیمه ای کشور شود.
از جمله طرح های بیمه ای این شرکت، بیمه مسئولیت سرمد، بیمه اتومبیل، بیمه شخص ثالث، بیمه های آتش سوزی و بیمه عمر همچنین بیمه درمان میباشد. بیمه های مسافرتی و بیمه مهندسی و باربری نیز از دیگر شاخه های فعالیت این شرکت هستند.