بیمه 1395

شرکت بیمه 1395

بیمه 1395
سال تاسیس 1395
تعداد شعب پرداخت 37
زمان پاسخگویی 3 روز
توضیحات

بیمه 1395 چه بیمه ای است؟

در یکم دی ماه سال 1393 بود که در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی کشور، لایحه ای تحت عنوان قانون بیمه اجباری به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. تحت این لایحه، دارندگان وسایل نقلیه موتوری بر اساس مسئولیت مدنی شان، در برابر شخص ثالث باید احساس مسئولیت داشته و شخص ثالث وسیله را بیمه اجباری نمایند. در بیستم اردیبهشت ماه سال 1395 بود که این لایحه به تایید شورای نگهبان رسیده و جز قانون اجباری کشور شد. بیمه 1395 در واقع بیمه اجباری شخص ثالث است که جز بیمه های ضروری کشور ایران شد.

بیمه 1395 یا مفاد قانون اجباری بیمه چیست ؟

مواردی که مشمول این لایحه شده و موجب پشتیبانی بیمه 1395 از شخص ثالث وسایل نقلیه میشود، موضوعات روبرو میباشد. در صورت بروز هرگونه مشکل جسمی و خسارت بدنی برای شخص، در صورت بروز هر گونه نقص عضو، شکستگی و از کار افتادگی دائمی اعضای بدن، بیمه شخص ثالث مجبور به پوشش خسارات میباشد. در صورت فوت شخص، بیمه طبق ماده 35 این قانون موظف به پرداخت دیه و پرداخت هزینه های معالجه اشخاص آسیب دیده میباشد.
مورد دیگر در صورت بروز هرگونه خسارت در اموال شخص ثالث بیمه شده، طبق قانون بیمه 1395، شرکت های بیمه موظف به پرداخت هزینه های وارده می باشند.
حوادث دیگری که اموال شخص ثالث یا خود او را تهدید می کنند، خطر آتش سوزی، تصادف، واژگونی و انفجار میباشد. در صورت بروز هرگونه حادثه غیرمترقبه برای وسیله نقلیه بیمه مبلغ خسارت را پرداخت خواهد کرد.

تبصره های مهم قانون بیمه اجباری شخص ثالث

بر طبق قانون بیمه 1395 ، تمامی دارندگان وسایل نقلیه، موظف به بیمه کردن وسیله خود بوده و باید آن را در برابر خسارت های مالی و جانی شخص ثالث بیمه نمایند. مورد دیگر پرداخت هرگونه خسارت از بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب بروز حادثه بر طبق این قانون میباشد. البته فردی که مالک خودرو یا متصرف خودرو است در صورت داشتن بیمه نامه بر حسب این قانون حین حادثه، میتواند تکلیف را از دیگری ساقط کند.