خرید بیمه  زلزله

خرید بیمه زلزله

فرم بیمه

  • Step 1
  • Step 2
  • Step 3
  • Step 4
  • Step 5
  • Step 6

استان و شهر ملک خود را انتخاب کنید.

استان

شهر

از میان خدمات زیر کدام موارد نیاز به تغییرات دارد؟

  نوع ملک
  تعداد ملک

مشخصات سازه را وارد کنید

  نوع سازه
  سن بنا
  متراژ
  قیمت متری
  ارزش لوازم خانه
در صورت خرید تا ساعت 21، بیمه نامه شما همین امروز صادر میشود
 زلزله

بیمه زلزله به طور کلی به شکل یک بیمه مستقل وجود ندارد. در واقع این بیمه زیر مجموعه بیمه آتش سوزی یا یک پوشش اضافی در آن می باشد. به عبارتی بیمه‌ ای به نام بیمه زلزله به تنهایی وجود ندارد. بنابراین برای استفاده از این بیمه کافیست یک بیمه آتش سوزی را با پوشش زلزله خریداری نمایید.

این بیمه نیز همانند بیمه آتش سوزی تنها خسارات مالی را پشتیبانی می کند نه خسارات جانی. زمانی که فرد خانه خود را بیمه آتش سوزی می کند، از جمله مواردی که از فهرست خدمات بیمه ای آن می تواند انتخاب کند بیمه آتشفشان، سیل و نیز زلزله می باشد.

معمولا در کشورهایی که مسئله زلزله یک امر متداول است، بیشتر مردم خانه خود را در مقابل زلزله بیمه می‌ کنند. هم چنین ممکن است در این کشورها بیمه عمر این خدمات را به آن ها ارائه دهد. هرچند بیمه زلزله پوشش اختیاری در بیمه آتش سوزی می باشد، اما بهتر است آن را نیز همزمان با بیمه آتش سوزی خریداری نمایید.

وقتی شما منزل خویش را در برابر زلزله بیمه می کنید، بعد از حادثه شرکت بیمه موظف است هزینه خسارات وارده به شما را بپردازد. در صورت خرابی کامل نیز هزینه ساخت مجدد خانه را باید پرداخت نماید. عوامل متفاوتی بر مقدار نرخ بیمه های زلزله اثر گذار می باشد از جمله نوع ملک، مقدار خطرپذیری محل بیمه شده، نوع سازه، متراژ ساختمان، مشخصات ساختمان یا ملک بیمه شده. موارد ذکر شده در بالا نشان دهنده اهمیت بیمه خانه در برابر زلزله می باشد.