خرید بیمه  عمر

خرید بیمه عمر

بیمه عمر

  • Step 1
  • Step 2
  • Step 3
  • Step 4
  • Step 5
  • Step 6
  • Step 7
*   سال تولد
  مدت قرارداد
  دوره پرداخت حق بیمه
  توان پرداخت در هر دوره (به تومان)

درصد افزایش سالانه حق بیمه

  درصد افزایش سالانه حق بیمه
  افزایش سالانه سرمایه فوت
  افزایش سالانه سرمایه عمر
در صورت خرید تا ساعت 21، بیمه نامه شما همین امروز صادر میشود
 عمر

بیمه نامه عمر از جمله راه های متداول و مطمئن برای سرمایه گذاری و نیز تامین آتیه در جهان می باشد. به طور معمول شرکت ‌های بیمه انواع متفاوتی از بیمه نامه را ارائه می دهند. به عبارت دیگر باید گفت به بیمه عمر و سرمایه گذاری یا بیمه عمر و تامین آتیه به اختصار بیمه عمر گفته می شود. در حقیقت این بیمه یک نوع از انواع بیمه اشخاص می باشد. در این بیمه نامه، بیمه گذار به شرکت بیمه حق بیمه را پرداخت می کند.

در صورت فوت شخص، سرمایه بیمه نامه به افراد ذینفع تعیین شده داده می شود. در صورتی که پایان مدت بیمه نامه در زمان حیات وی صورت گیرد، سرمایه آن را دریافت می کند. البته باید توجه کرد در تمام این مدت فرد از مزایای جانبی این بیمه برخوردار خواهد شد.

در اصطلاحات فنی بیمه، به عقد یا قراردادی که بین بیمه ‌گر یا شرکت بیمه و شخص بیمه گذار یا وکیل و ضامن قانونی او منعقد می‌شود، بیمه عمر (Life insurance) گفته می ‌شود. مطابق با این قرارداد بیمه گذار متعهد می ‌شود مبلغ مورد توافق را به صورت تعیین شده پرداخت کند.

بسته به نوع قرارداد این پرداخت تا مدت زمان مشخصی ادامه خواهد داشت. با بروز حوادث و وقایعی مثل ابتلا به یک بیماری خاص، مرگ یا احتیاج فرد به مراقبت ‌های پزشکی ویژه شرکت بیمه موظف است سرمایه بیمه شده را به شکل یک جا یا به شکل مستمری به بیمه گذار یا شخص ثالث تعیین شده از جانب او بپردازد.