خرید بیمه تکمیلی درمان

خرید بیمه تکمیلی درمان

بیمه درمان تکمیلی

  • Step 1
  • Step 2
  نحوه ثبت نام
  تعداد اعضا
  بازه سنی
  بیمه پایه
در صورت خرید تا ساعت 21، بیمه نامه شما همین امروز صادر میشود
تکمیلی درمان

بیمه درمان تکمیلی یک پوشش بیمه‌ ای و درمانی، اضافه بر پوشش های بیمه های پایه می باشد. بیمه تکمیلی به نوعی جبران کننده خسارات و نیز هزینه های مربوط به بیماری و درمان است. امروزه اکثر شرکت ها در طرح های مختلف به ارائه بیمه های تکمیلی می پردازند. افراد با آینده نگری می توانند در زمان سلامتی خویش یک بیمه تکمیلی را خریداری نمایند، تا در زمان بیماری به جای فکر کردن به هزینه های درمان به فکر درمان باشند.

به طور کلی بیمه درمان تکمیلی به دو نوع انفرادی و گروهی تقسیم می گردد. افراد با توجه به شرایط خویش می توانند یکی از این گزینه ها را انتخاب نمایند.  بدیهی است برای گروه های بیشتر از ۵۰ الی ۱۰۰ نفر بیمه تکمیلی گروهی ارائه می گردد. اگر در گروه های زیر ۵۰ نفر باشد یا برای یک فرد به صورت انفرادی باشد، بیمه تکمیلی انفرادی به ارائه خدمات می پردازد.

هر یک از شرکت ‌های بیمه ‌گر دارای پوشش های متفاوتی برای بیمه تکمیلی درمان هستند. هرچه قدر پوشش درمانی یک بیمه تکمیلی بیشتر باشد، استفاده از خسارات آن نیز بیشتر خواهد بود. هر کدام از شرکت ‌های بیمه ‌گر با بیمارستان های معینی قرارداد دارند.

برخی از این بیمه های تکمیلی برای بیمه های پایه خاصی وجود خواهند داشت، مثلا یک شرکت بیمه گر فقط افرادی که دفترچه بیمه پایه تامین اجتماعی را دارند برای بیمه تکمیلی پذیرش خواهد نمود. یکی از مزایای این بیمه سقف پوشش امور پاراکلینیکی، اعمال جراحی و غیره می باشد.