خرید بیمه مسافرتی

خرید بیمه مسافرتی

فرم بیمه مسافرتی

  • Step 1
*   مقصد سفر
*   شماره گذرنامه
  مدت سفر
در صورت خرید تا ساعت 21، بیمه نامه شما همین امروز صادر میشود
مسافرتی

بیمه سفر یا مسافرتی از جمله انواع بیمه اشخاص به شمار می رود. در بیمه نامه مسافرتی بیمه شده می تواند تحت پوشش هزینه‌ های احتمالی حاصل از حوادث غیر منتظره در سفر قرار بگیرد. به طور معمول این بیمه خسارت های حاصل از هزینه ‌های درمان، کنسلی پرواز، گم شدن مدارک و پول را پوشش می‌ دهد.

لزوم همراه داشتن این بیمه نامه تا حدود زیادی به کشور مقصد بستگی دارد. از این رو برای سفر به بعضی کشورها داشتن این بیمه اجباری می باشد. هرچند بهتر است قبل از سفر این بیمه‌ نامه را تهیه کنید، زیرا آینده قابل پیش بینی نیست. پوشش بیمه مسافرتی شامل موارد زیر می باشد:

هزینه های دندانپزشکی، پزشکی، پوشش بار مسافر، پوشش تاخیر در سفر، هزینه های مرتبط با برگرداندن جسد زمانی که فرد بیمه شده فوت می گردد، پرداخت همه هزینه ها در صورتی که مدارک گم شوند و بسیاری موارد دیگر.

برای هر نوع سفر پزشکی، کاری و یا گردشگری که به ویزای شینگن نیاز است، به بیمه مسافرتی خاصی نیاز می باشد. در ایران شرکت‌ های مختلفی امکانات و خدمات بیمه مسافرتی را ارائه می دهند. بیمه سفر با بیمه درمانی که برای افراد مختلف در ایران در نظر گرفته می‌ شود، متفاوت است.

شرکت‌ های بیمه خدماتی و درمانی در خارج از ایران چندان معتبر نیستند. به همین دلیل شرکت های بیمه مسافرتی ایجاد گردیده اند. این شرکت های بیمه با شرکت‌ های کمک ‌رسان معتبر و جهانی در این زمینه مثل رایزشوتز یا میدایست همکاری می کنند.